Požiadavky na zamestnanca

Chceli by ste sa prihlásiť na prácu v našej spoločnosti? Žiadateľ o prácu na pozícií bezpečnostného pracovníka v našej spoločnosti musí spĺňať požiadavky podľa § 48 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti:

  • minimálna veková hranica – 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť – preukazuje sa odpisom z registra trestov
  • zdravotná spôsobilosť – preukazuje sa lekárskym posudkom (potvrdí všeobecný lekár,  doklad nesmie byť starší ako tri mesiace)
  • odborná spôsobilosť – preukazuje sa preukazom odbornej spôsobilosti (typ S, typ P, typ CIT)
  • vodičský preukaz typu B

Ak máte záujem o prácu v našej spoločnosti, kontaktujte nás mailom alebo telefonicky. Kontakty